Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Hovedentrepriser

Hovedentrepriser

En hovedentreprise er velegnet ved store og mellemstore byggeprojekter, som involverer en række forskellige håndværkere og derfor kræver en del koordinering og en grundig planlægning af byggeprocessen.

Med Færch & Co. som hovedentreprenør på jeres byggeprojekt varetager vi byggeledelsen og udførelsen af dit projekt. Det betyder, at I eller jeres byggerådgiver leverer projektets færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale, ligesom I også selv sørger for indhentning af eventuelle myndighedstilladelser. Derimod står vi for kontraktindgåelse med underleverandører, økonomistyring samt koordinering af arbejdsprocessen og de involverede håndværkere. Og vi sørger selvfølgelig for, at jeres byggeri overholder tidsplanen og lever op til gældende lovkrav og vores velkendte kvalitetsstandard.

Som bygherre på en hovedentreprise har I selv – eventuelt med hjælp fra en professionel rådgiver – ansvaret for tilsynet med arbejdets udførelse. Ligesom ved totalentreprisen har hovedentrepriseformen den fordel, at I som bygherre kun har et enkelt kontaktled undervejs i forbindelse med byggeprojektet, ligesom I kun afregner med hovedentreprenøren.