Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Fagentrepriser

Fagentrepriser

Fagentreprisen benyttes typisk, når der ikke indgår så mange forskellige håndværkere på et projekt.

Med Færch & Co. som fagentreprenør varetager vi tømrer- eller murerarbejdet på jeres byggeprojekt. I eller jeres byggerådgiver sørger selv for det færdige tegningsmateriale, ligesom I også selv sørger for at indhente eventuelle tilladelser fra myndigheder.

Efter et indledende møde, hvor projektet beskrives og drøftes, udarbejder vi et konkurrencedygtigt tilbud på fagentreprisen. Vælger I at gå videre med Færch & Co. til at varetage fagentreprisen, sørger vi for at løse opgaven efter vores sædvanlige høje kvalitetsstandard – og selvfølgelig inden for den aftalte tid og pris.

I står som bygherre selv for ansvaret for tilsyn og koordinering af hele byggearbejdet, evt. med hjælp fra en professionel byggerådgiver.