Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600

Privatlivspolitik

Færch & Co. A/S koncernen vil helt naturlig ”indsamle” personoplysninger om sine fysiske kunder (eller hvis kunden er et A/S eller ApS selskabets fysiske repræsentant). Når Færch & Co. A/S koncernen indsamler og behandler oplysninger om fysiske personer, skal virksomheden efter databeskyttelseslovens artikel 13 og 14 oplyse om dette forhold.

Som led i indgåelsen af en aftaler/købsaftale/fakturaer behandler Færch & Co. A/S koncernen en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give en række oplysninger herom.

Færch & Co. A/S koncernen er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Færch & Co. A/S, Halkjærvej 22, 9200 Aalborg SV
  • Telefon: 98186220, E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne gennemføre købsaftalen.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale/fakturaer. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig, gennemførelsen af købsaftaler mv.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til vor advokat, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Færch & Co. A/S koncernen almindelige personoplysninger om dig hos skat mv.

Færch & Co. A/S koncernen vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Færch & Co. A/S koncernen behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Færch & Co. A/S koncernen ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.