Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
UCN, Sofiendalsvej, Aalborg

UCN, Sofiendalsvej, Aalborg

Da UCN’s lokaler på Sofiendalsvej i Aalborg i 2012 gennemgik en større ombygning og renovering, udførte Færch & Co. både tømrer-, tagdækker- og smedearbejdet.

Den omfattende renovering af lokalerne på Sofiendalsvej skete som led i planen om at samle alle UCN’s tekniske uddannelser på samme adresse. De nye lokaler blev indviet i februar 2013, hvor de ca. 1.000 studerende på UCN’s tekniske uddannelser på Sofiendalsvej kunne tage de nye faciliteter i brug og glæde sig over de en væsentlig opdatering og forbedring af skolens fysiske rammer.

Ombygningen og renoveringen omfattede 10.000 m2 og indebar bl.a. etablering af læringsområder over alt i bygningen, bl.a. med et åbent auditorium og grupperum rundt omkring på fællesarealerne. Desuden fik bygningen monteret tagvinduer med solceller, og som en del af energiløsningen, er der opsat fladskærme rundt omkring i huset, hvorfra studerende og ansatte kan følge med i bygningens samlede energiforbrug og se, hvilken betydning ændringer i adfærden vil have for energiforbruget.

Vores tømrerentreprise bestod bl.a. i opbygning af studiemiljøer i birkekrydsfiner, montering af indvendige og udvendige døre og vinduer, montering af køkken samt opsætning af akustiklofter og glasvægge. Herudover bestod tømrerdelen i opførelse af auditorium, et rundt undervisningslokale samt siddemiljøer fordelt på skolens fællesarealer.

Tagdækkerarbejdet indebar lægning af nyt tag samt montering af rytterlys med solceller, mens smedearbejdet bestod i montering af facadeparti.

  • Case titel:  UCN, Sofiendalsvej, Aalborg
  • Bygherre:  UCN
  • Entreprisesum:  5.555.000
  • Byggeperiode:  maj 2012 – nov. 2012
  • Entreprise:  Fagentreprise
  • Arkitekt:  Kærsgaard & Andersen
  • Ingeniør:  Kærsgaard & Andersen
Projektansvarlig
Soeren Worup
Søren Worup
Adm. direktør
Telefon: 96 32 18 05
Mobil: 40 18 07 60