Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
UCN, Sofiendalsvej, Aalborg

UCN, Sofiendalsvej, Aalborg

Da UCN’s campus på Sofiendalsvej i Aalborg gennemgik en større renovering i 2012, udførte Færch & Co. tømrer-, tagdækker- og smedearbejdet – og da skolen i 2014 skulle udvides, varetog vi samme entrepriser.

I forlængelse af en omfattende renovering af UCN’s lokaler på Sofiendalsvej i Aalborg i 2012 blev undervisningsbyggeriet i 2014 udvidet med en tilbygning på 3.200 m2 for at gøre plads til bygningskonstruktøruddannelsen og dermed samle alle skolens tekniske uddannelser på samme adresse.

Det samlede projekt bestod af 3.200 m2 nybyggeri samt 500 m2 renovering af eksisterende bebyggelse, og det nye undervisningsbyggeri stod færdigt og var klar til indflytning i august 2014, kun 10 måneder efter byggestart.

Fokus på funktionalitet
Tilbygningen er opført i samme udformning som det eksisterende byggeri, og i arkitekturen er der lagt vægt på et godt indeklima og en gennemtænkt og funktionel arkitektur med udnyttelse af hver eneste kvadratmeter. Det har resulteret i en indretning med både traditionelle undervisningslokaler og innovative læringsrum, der lægger op til en anderledes undervisningsform, samt studiemiljøer rundt omkring på bygningens fællesarealer. Herudover er der i forbindelse med indretningen også lagt stort vægt på akustik, lys og transparens.

Færch & Co. udførte tømrer-, smede- og tagdækkerarbejdet i forbindelse med opførelse af nybyggeriet i 3 plan og renoveringen af de 500 m2 eksisterende byggeri. En opgave, som bl.a. omfattede opførelse af auditorium, opsætning af lofter og foldevægge samt montering af indvendige døre, rytterlys, vinduer og glasfacader.

  • Case titel:  UCN, Sofiendalsvej, Aalborg
  • Bygherre:  UCN
  • Entreprisesum:  14.900.000
  • Byggeperiode:  jan. 2014 – sept. 2014
  • Entreprise:  Fagentreprise
  • Arkitekt:  Kærsgaard & Andersen
  • Ingeniør:  Kærsgaard & Andersen
Projektansvarlig
Soeren Worup
Søren Worup
Adm. direktør
Telefon: 96 32 18 05
Mobil: 40 18 07 60