Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
UCN Hobrovej, Aalborg

UCN Hobrovej, Aalborg

Færch & Co. har haft hovedentreprisen på ombygningen af UCN’s campus på Hobrovej i Aalborg. Projektet har bestået i en gennemgribende renovering af det eksisterende bygningskompleks med fem skolebygninger, hvoraf den ældste er opført i 1934.

Adressen på Hobrovej har tidligere huset UCN’s pædagoguddannelse, men er nu campus for UCN Business. Og den nye brugergruppes behov har medført en gennemgribende ombygning af den eksisterende indretning. Således er en stor del af de tidligere lokaler blevet ombygget til nye undervisningslokaler og kontorer, og der er desuden etableret et stort antal studiepladser rundt omkring i det 12.000 m2 store bygningskompleks samt et nyt storkøkken med kantineudsalg.

Tilføjelse af ny overetage

I forbindelse med ombygningen er bygningskomplekset blevet udvidet med 840 m2 i form af tilføjelsen af en ny overetage i færdigproducerede modulelementer udbudt som funktionsudbud med vores projekteringsindflydelse og styring. Den nye etage er bygget oven på den eksisterende østfløj og er indrettet med bl.a. fem undervisningslokaler.

Den indvendige renovering har desuden bestået i udskiftning af ventilationsanlæg og installationer samt udskiftning af lofter, vægge og gulve. De oprindelige terazzogulve, fliser og trapper i den oprindelig hovedbygning fra 1934 er imidlertid bevaret.

Udvendigt har projektet ud over tilbygningen af den nye overetage bestået i udskiftning af vinduer og døre samt montering af rytterlys og store glaspartier. Desuden er der anlagt nye parkeringspladser.

Den udvendige grønne kobberbeklædning er inspireret af Børsen i København og symboliserer bygningens business-uddannelser.

  • Case titel:  UCN Hobrovej, Aalborg
  • Bygherre:  UCN
  • Entreprisesum:  47.000.000
  • Byggeperiode:  juni 2015 – feb. 2016
  • Entreprise:  Hovedentreprise / Funktionsudbud nybyggeri
  • Arkitekt:  Knudsen & Østergaard
  • Ingeniør:  Harde Larsen Rådgivende Ingeniører
Projektansvarlig
Torben 950 x 499
Torben Christiansen
Senior entrepriseleder
Mobil: 20 29 33 97