Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Tilbygning Engdalsskolen, Brabrand

Tilbygning Engdalsskolen, Brabrand

Færch & Co. Solbjerg afsluttede i starten af 2017 byggeriet af en større tilbygning til Engdalsskolen i Brabrand.

Den tre etager høje tilbygning er opført på et begrænset byggepladsareal og i tæt koordineringsarbejde med skolen.

Byggeriet omfattede bl.a. montage af betonelementer, stålmontage samt opbygning af let facadekonstruktion beklædt med farvestrålende Steni-plader i samme mønster som den eksisterende bygning. Derudover blev der udgravet en større solgård med omkringliggende støttemur af in situ-støbt beton.

I kraft af vores rolle som hovedentreprenør var vi også sikkerhedskoordinator på projektet. Al kørsel, leverancer, støj og lignende forgik derfor efter nøje koordinering og i tæt dialog med skolens ledelse og vores underentreprenører. Gennem hele byggeriet har vi således haft særligt meget fokus på sikkerheden på byggepladsen, idet arbejdet er pågået, uden at skolen har været lukket ned. Ekstra meget fokus har vi haft på det sikkerhedsmæssige aspekt i forbindelse med montagen af betonelementerne samt udgravningen til en ny solgård.

  • Case titel:  Tilbygning Engdalsskolen, Brabrand
  • Bygherre:  Aarhus Kommune
  • Entreprisesum:  5.700.000
  • Byggeperiode:  2016 – 2017
  • Entreprise:  Hovedentreprise
  • Arkitekt:  Bascon
  • Ingeniør:  Bascon
Projektansvarlig
Stefan
Stefan Fruergaard-Pedersen
Direktør-Aarhus
Mobil: 21 44 90 73