Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Strandvejen, Ebeltoft

Strandvejen, Ebeltoft

Færch & Co. er totalentreprenør på opførelsen af 82 almene familieboliger fordelt på 7.240 m2 for djursBO afd. 121, 122 og 124. Boligerne er placeret i strandkanten af Ebeltoft Vig i overgangen mellem by og havn.

 

Bebyggelsen består af 82 boliger fordelt på 6 blokke. Lejlighederne har henholdsvis 2, 3 og 4 værelser og er mellem 55-115 m2 inkl. fælles arealer. Byggeriet er opdelt i 3 faser, hvor blok 1-3 opføres i fase 1, blok 4-5 opføres i fase 2 og blok 6 opføres i fase 3.

 

Blok 6 er den sydligste bygning og her udføres også et fælleslokale på øverste etage med stor fælles terrasse.

 

Alle boliger har adgang fra nord for at sikre opholdsarealer mod syd. Boliger beliggende i stueetagen har adgang direkte fra terræn. De øvrige boliger på 1. og 2. sal sikres adgang via en stor elevator eller udvendig trappe, hvorfra der via integrerede altanforbindelser er kort afstand til boligen. Trapper og altangange fremstår integrerede i den overordnede arkitektur.

 

Gennemgående materialer er beton, klart glas og hvidmalet aluminium samt sortmalet træ. Materialerne fremstår enten hvide eller sorte, og giver tilsammen et kontrastfyldt og varieret facadeudtryk.

 

De hvide betonfacader udføres med tydelige affasninger og linjer udført som recesser, der giver en detaljering, der nedskalerer facaderne og fastholder geometri på vinduer og altaner. Vinduer udføres som træ/aluvinduer med sorte lakerede profiler. De vandrette tage udføres generelt som en varm konstruktion med beklædning af tagpap i grå nuance.

 

Bygningerne udføres som betonelementbyggeri med sandwichelementer. Altanerne udføres som stålkonstruktion med fiberbeton og med værn i galvaniseret stål med aluminium og klart glas.

 

Overfladevand skal udledes i den offentlige kloak samt i havet via grøfter og spejlbassiner. Da byggegrunden er forurenet, har man indtænkt løsning med filtermuld i grøfterne til at rense vandet inden det ledes videre ud i havet.

 

Omkring spejlbassinerne er der lagt fokus på biodiversitet. Der plantes engmåtte velegnet til LAR- og infiltrationsanlæg og overrislings overflader. Plantevalget består af blomstrende og varierede arter, der samtidigt tåler udtørring og meget fugtige forhold. Engmåtten tilpasses de lokale jordforhold og i øvrigt opbygningen i LAR bedet.

  • Case titel:  Strandvejen, Ebeltoft
  • Bygherre:  djursBO
  • Entreprisesum:  86.500.000
  • Byggeperiode:  Maj 2022 - dec. 2024
  • Entreprise:  Totalentreprise
  • Arkitekt:  Arkitektfirmaet Kjaer & Richter
  • Ingeniør:  Brix & Kamp A/S
Projektansvarlig Samer Cherco
Samer 950 x 499
Samer Cherco
Senior projektleder
Mobil: 50 60 53 21