Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Ørnevejens Skole, Frederikshavn

Ørnevejens Skole, Frederikshavn

Færch & Co. var totalentreprenør på istandsættelse og ombygning af Ørnevejens Skole. Den eksisterende bygning blev genanvendt til 40 almene boliger, og der blev opført etnyt punkthus med 20 almene boliger for Frederikshavn Boligforening på ca. 6.426 m2.

 

Ørnevejen Skole er oprindelig bygget i 1915, og hovedbygningen består af en 4-fløjetkarré opført i røde mursten med en granitsokkel, valmede teglsten og gavlkviste. Skolensfacader er karakteristiske med deres symmetriske opbygning og talrige murede detaljeri form af skorstene, pilastre, gesimser og stik. Med skolens lange historie og densvelproportionerede facader var den bestemt bevaringsværdig.

 

Indvendigt bevaredes skolens gangarealer med de karakteristiske hvide klinker påvæggene og snedkerdetaljerne omkring dørene. Skolens tre eksisterende trapperblev ligeledes bevaret i henholdsvis skifer og terrazzo. De gamle klasseværelser blevomdannet til nymoderne lejligheder, hvor der blev efterisoleret indvendigt, udskiftetdøre, hvor den gamle stil bevares, samt nye trægulve og gipslofter. Derudover blevder etableret nye installationer med el, vand, varme og komfortventilation. Nordsidenhusede to gymnastiksale i to etager, hvor der nu er etableret boliger.

 

Udvendigt fik facaderne mod øst, vest og syd tilføjet en spinkel stålaltan til hver lejlighed.Alle vinduer og døre blev udskiftet, men holdt i den gamle stil, og hele tagbeklædningenblev udskiftet i hovedbygningen. Ombygningen indeholdt også fjernelsen af de nyeretilbygninger fra 1966 og 1973, og facaden på nordsiden blev åbnet op med storevinduesbånd, hvilket får hovedbygningen til at stå som en fritliggende karré igen.

 

Det nye punkthus er opført i betonelementer, hvor facaderne er i røde mursten, såbygningen harmonerer med den oprindelige skolebygning. Der er etableret adgang til ettrapperum med elevator. De moderne boliger i punkthuset består af åbne lejlighedermed lyse indretning, trægulve, komfortventilation og altan.

 

Endelig er der etableret udendørsarealer med parkering og beplantning.

  • Case titel:  Ørnevejens Skole, Frederikshavn
  • Bygherre:  Frederikshavn Boligforening
  • Entreprisesum:  80.500.000
  • Byggeperiode:  Feb. 2019 - jan. 2021
  • Entreprise:  Totalentreprise
  • Arkitekt:  ERIK arkitekter A/S
  • Ingeniør:  SWECO A/S
Projektansvarlig
Marc 2021
Marc Randrup Meineche
Projektleder
Mobil: 26 77 06 80