Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Seminariebyen, Aalborg

Seminariebyen, Aalborg

Færch & Co. udførte i luknings- og kompletteringsentreprise af det afsluttende tømrer-, smede- og tagdækningsarbejde i forbindelse med etableringen af Seminariebyen, som stod klar i august 2012.

Himmerland Boligforenings byggeprojekt på den 11.000 m2 store seminariegrund i Aalborg bestod i såvel nybyggeri som en omfattende ombygning af den bevaringsværdige skolebygning i Odinsgade i Vejgaard, som har huset først Vejgaard Vestre Skole og siden Aalborg Socialpædagogisk Seminarium.

Byggeriet omfattede etablering af 136 ungdomsboliger, 37 familieboliger og 12 ældre boliger i et bymiljø bygget op omkring det gamle skolebygningskompleks med det eksisterende dobbelthøje atrium som en fælles lobby i Seminariebygningen og den gamle gymnastiksal fra 1911 indrettet til fælles- og aktivitetshus for Seminariebyens beboere

De 152 ungdomsboliger er etableret i den oprindelige seminariebygning, dele af den oprindelige Vejgaard Vestre Skole-bygning og i nyopførte bygninger. Seminariebyens familie- og ældreboliger er opført som et afskærmet kvarter midt på grunden og består af nye to-etages rækkehuse, hvoraf en mindre del er indarbejdet i den eksisterende skolebygning.

Luknings- og kompletteringsopgaven bestod i lægning af nyt varmt tag på både nyopførte og gamle bygninger, asbestsanering af gammelt skifertag og lægning af nyt skifertag på de to ældste bygninger og på de nye bygninger med gitterspær. Samtidig blev de eksisterende bjælkelag i de gamle bygninger forstærket med nye limtræskonstruktioner, og alle loftrum blev ny- eller efterisoleret.

I forbindelse med indretningen af boligerne har vi opsat/opbygget fibergipsvægge, opsat skillevægge og forsatsvægge, lagt nye trægulve i alle boliger og monteret døre, trapper og køkkener. Udvendigt har vi monteret aluminiumsfacader og træ/alu-vinduer og udført blikkenslagerarbejde på både nye og eksisterende bygninger.

  • Case titel:  Seminariebyen, Aalborg
  • Bygherre:  Himmerland Boligforening
  • Entreprisesum:  33.500.000
  • Byggeperiode:  apr. 2011 – aug. 2012
  • Entreprise:  Fagentreprise
  • Arkitekt:  Friis & Moltke
  • Ingeniør:  COWI
Projektansvarlig
Soeren Worup
Søren Worup
Adm. direktør
Telefon: 96 32 18 05
Mobil: 40 18 07 60