Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Klostervangen, Aarhus

Klostervangen, Aarhus

Færch & Co. er storentreprenør på bygnings- og anlægsentreprise på Klostervangen i Aarhus ved en omfattende renovering af 380 almene boliger med et bruttoareal på23.456 m2. Entreprisen udgør hele projektet på nær facadeentreprise, der består afrenovering af altaner.

 

Bygnings- og anlægsentreprisen omfatter byggeplads-, installations-, maler-, murer-,tømrer-, smede-, anlægs– samt beton– og nedbrydningsarbejder. Facadeentreprisenbestår af renovering af altaner og er den eneste del af projektet, Færch & Co. ikke står for,hvorfor entreprisen til dels kan betegnes som en hovedentreprise.

 

Klostervangen er opført i perioden 1964-1971 og består af to boligblokke på henholdsvis11 og 16 etager plus kælder, et beboerhus og udearealer. Beboerhuset renoveres som endel af et senere udbud.

 

354 boliger ombygges inden for eksisterende rammer. Dette omfatter blandt andet nyventilation og nye faldstammer, nedhængte lofter, nye hoveddøre samt diverse tekniskeinstallationer. De resterende 26 ombygges til tilgængelighedsboliger. Her nedbrydeseksisterende betonkonstruktioner, og nye konstruktioner, installationer, køkkener,badeværelse, overflader og ny ventilation etableres. De tekniske installationer omfatterblandt andet elektriske installationer til brandtekniske anlæg, renovering eller udskiftningaf elinstallationer, udbygning af eksisterende CTS-anlæg samt nye radiatorer og varmerøri nødvendigt omfang. Størstedelen af tømrerentreprisen udføres som egenproduktion.

 

I alle opgange udskiftes nuværende elevatorer med nye brandmandselevatorer, og en nyskakt til overtryksventilering opføres. Der opsættes akustiklofter, og vægoverflader samtgelænder males. Begge blokke får helt ny tagkonstruktion inkl. afløbsinstallationer. Påtaget opsættes solcelleanlæg, og der opføres teknikhuse. De nye teknikhuse skal fungeresom et anlæg for overtryksventilering og boligventilation med varmegenindvinding.

 

De eksisterende udearealer omkring de to boligblokkes fornyes med ny belysning,udformning, beplantning og nye overflader.

 

I hele byggeperioden vil ejendommen være beboet, hvilket betyder, at der tages behørigthensyn til både beboere og naboer.

  • Case titel:  Klostervangen, Aarhus
  • Bygherre:  Arbejdernes Andels Boligforening
  • Entreprisesum:  170.000.000
  • Byggeperiode:  Forår 2019 – 2022
  • Entreprise:  Storentreprise
  • Arkitekt:  Pluskontoret Arkitekter & NOVA 5 Arkitekter
  • Ingeniør:  Niras A/S