Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Astrup Vandværk, Solbjerg

Astrup Vandværk, Solbjerg

I hovedentreprise har Færch & Co. Solbjerg opført en mindre tilbygning til det lokale vandværk i Astrup, som nu har fået plads til en større rentvandstank end før.

Tilbygningen blev nødvendig, da det lokale vandværk skulle have tilkoblet flere forbrugere – det krævede en større rentvandstank og derfor også flere kvadratmeter til det eksisterende byggeri.
Færch & Co. Solbjerg optimerede projekteringen, således at både behovene til vandværkets fysiske rammer blev opfyldt og projektet økonomiske rammer overholdt. Det blev bl.a. sikret gennem en billigere løsning med en ydervægskonstruktion af let træskelet.

Selvom tilbygningen var af mindre størrelsesorden, krævede byggeriet en stor del koordineringsarbejde i forhold til ledningsomlægning, lukning af gammelt vandværk og ikke mindst indhejsning af rentvandstank, inden taget på bygningen kunne blive lukket. Desuden krævede byggeriet stor hensyntagen til de strenge hygiejnekrav, der naturligvis er, når man arbejder på et vandværk.

  • Case titel:  Astrup Vandværk, Solbjerg
  • Bygherre:  Astrup Vandværk
  • Entreprisesum:  990.000
  • Byggeperiode:  2016 – 2017
  • Entreprise:  Hovedentreprise
  • Arkitekt:  DGE
  • Ingeniør:  DGE
Projektansvarlig
Stefan
Stefan Fruergaard-Pedersen
Direktør-Aarhus
Mobil: 21 44 90 73