Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Vejen til ens rette hylde rent arbejdsmæssigt er ikke altid helt lige til. Som blot 15-16-årig bliver 9.klasses-elever bedt om at vælge retning for deres fremtidige erhvervsliv – og mulighederne er mange. Almene gymnasier, tekniske gymnasier, handelsgymnasier og et hav af erhvervsuddannelser kæmper om at blive valgt af eleverne.

Knap halvdelen af alle elever søger ud af grundskolen efter deres afsluttende eksaminer. Heraf vælger 72% en gymnasial uddannelse og knap 10% en forberedende eller særlig tilrettelagt uddannelse. Det efterlader ca. 20% til erhvervsuddannelserne (UVM). Et farligt lavt tal, som også betyder, at der i 2027 forventes at mangle 17.000 håndværkere (Dansk Byggeri).

I Færch & Co. har vi 21 lærlinge fordelt i Aalborg, Aarhus og Odense – men vi vil gerne gøre det endnu bedre, så vi fortsat kan leve op til vores ansvar og være med til at sikre kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at vi sørger for at fortælle de gode historier i stedet for at italesætte erhvervsuddannelserne som det sted for elever med karakterer, der ikke er høje nok – for det er langt fra sandheden!

I løbet af de næste uger kan du møde vores lærlinge. Først i rækken er vores voksenlærling Nuka Pedersen Lennert, der er i lære som bygningssnedker - følg med.