Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Færch & Co. – en del af Aalborgs historie

Færch & Co. – en del af Aalborgs historie

Gennem mere end et århundrede har Færch & Co. været en del af og sat sine tydelige præg på Aalborgs bybillede.

De fleste aalborgensere kender sikkert mere end én af de bygninger, Færch & Co. gennem tiderne har været med til at bygge. Blandt de mest kendte, som stadig kan ses i byen, kan nævnes Aalborgtårnet, Odd Fellow-palæet, Aalborg Katedralskole og Park Hotel – foruden flere af byens og omegnens kirker.

Historien om Færch & Co. er historien om en enestående iværksætter og tømrersvend ved navn Ferdinand Færch.

Byens første tømrer- og snedkermester

Den 24. april 1892 startede 26-årige Ferdinand Færch sit eget tømrerfirma efter at have suget oplevelser og lærdom til sig i en række europæiske lande gennem tre år. Rig på erfaringer og vænnet til selvstændighed var den unge Færch klar til at etablere sig som selvstændig i Aalborg.

Den første tid som selvstændig foregik i et samarbejde med tømrermester Martens, men Færch blev dog hurtigt alene om firmaets drift, og omkring århundredskiftet købte han en grund på Strandvejen 23-25 og indgik et nært samarbejde med firmaet Andersen & Cordes.

Kundekredsen blev stor, og Færch påtog sig alle slags opgaver – firmaet var således det første, som udførte pæleramning. Og Ferdinand Færch var desuden den første tømrermester i Aalborg, som også udførte snedkerarbejde, hvilket i første omgang ikke behagede byens snedkermestre. Imidlervist viste det sig hurtigt, at Færchs snedkerarbejde var af så høj standard, at han siden blev optaget i snedkerlauget.

Ferdinand Færch var en driftig mand, og han blev ved siden af sit virke som tømrer- og snedkermester chef for Aalborg Brandvæsen, som han udviklede til et af datidens mest moderne og effektive brandvæsener. Dette var muligvis en af årsagerne til, at Færch senere blev kåret som ”Byens populæreste mand” blandt borgerne i Aalborg.

“Og co.”

Da Færch i 1923 fik overdraget det store arbejde med opførelsen af Svovlsyrefabrikken i Nørresundby, måtte han erkende, at opgaven var for omfattende til, at han kunne løse den alene. Derfor fik Ferd. Færch i 1924 en medejer, og et “og Co.” blev føjet til firmanavnet. Den nye medejer, J. Kofoed Hansen, førte efter Ferdinand Færchs død i 1929 firmaet videre.

I 1960 solgte Kofoed Hansen Ferd. Færch & Co. til Aksel Kjeldsen og Evald Jensen, som omdannede det til et aktieselskab med 50 procent ejerskab til hver. I 1972 overtog Aksel Kjeldsen hele aktieposten, som han beholdt indtil sin død i 1975, hvorefter sønnen Ib Kjeldsen overtog aktierne og videreførte firmaet indtil år 2001.

Tømrermester Villy Uhrenholt blev i 1968 ansat som tømrersvend og indtrådte 20 år senere i ledelsen og aktionærkredsen. Villy Uhrenholt fungerede fra 2001 som administrerende direktør og tømrermester, indtil han gik på pension Den 31. juli 2010 og overdragede ledelsen til Søren Worup.

Nye tider, nyt navn – og nye ambitioner

Efter tilføjelsen af “& Co.” i 1924 blev Ferd. Færch & Co. i lokalområdet omtalt og kendt som “Færch & Co.“, og efter en årrække førte det til et officielt navneskifte. Således ændrede Ferd. Færch & Co. i 2011 navn til det nuværende Færch &. Co..

Det er imidlertid ikke kun navnet, der har ændret sig inden for de senere år af Færch & Co.’s historie. Siden Søren Worups tiltrædelse som direktør har Færch & Co. udvidet forretningsområdet fra udelukkende at omfatte fagentrepriser til også at omfatte hoved- og totalentrepriser.

Ambitionerne om at styrke virksomhedens serviceafdeling og ønsket om at kunne byde ind på større entrepriser førte til, at Færch & Co. i 2016 opkøbte Solbjerg Tømrer- & Murerforretning. Opkøbet af den veletablerede aarhusianske håndværkervirksomhed har betydet, at medarbejderstaben er vokset fra 75 til 120 ansatte, og at Færch & Co. i dag også har en murerafdeling.