Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
  • Færch & Co. har fået job på Aalborg Jobcenter

Færch & Co. har fået job på Aalborg Jobcenter

Natten til torsdag d. 1. marts 2018 sprang der et fjernvarmerør på 6.sal, og det har fået store konsekvenser for Aalborg Jobcenters bygning, da vandet er fosset ud i løbet af natten. Dette har medført omfattende vandskader på samtlige etager inkl. kælderen.

Bygningen er oprindeligt opført som en silo, hvorfra skibe i havnen kunne læsses og losses. Siloen blev oprindeligt opført af Færch & Co.

Bygningen hælder omkring 40 cm mod fjorden, og dette har været med til at forstærke vandskaderne på den del af bygningen. Dette er grunden til at facaderne med vandet på nuværende tidspunkt er pyntet med istapper.

Færch & Co. er på nuværende tidspunkt i gang med at kortlægge skadernes omfang, og har 5 mand i gang med nedbrydning af udvalgte vægge, gulve og lofter.