Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Hos Færch & Co. er vi konstant opmærksomme på at opretholde et arbejdsmiljø, som er i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Vores medarbejderes sikkerhed er vores højeste prioritet, og i vores dagligdag har vi hele tiden fokus på, at arbejdet udføres fuldt ud ansvarligt og i overensstemmelse med gældende lovkrav og sikkerhedsregler. Og vi arbejder naturligvis udelukkende med godkendte materialer, stoffer og værktøj.

Ved at alle medarbejdere – i alle dele af organisationen – hele tiden er opmærksomme på, at sikkerhedsforanstaltningerne overholdes, sikrer vi, at ingen ansatte udsættes for unødvendige risici i forbindelse med deres arbejde. Og således er det enhver medarbejders pligt selv at gribe ind over for fejl og misligholdelse af sikkerhedsregler samt gøre ledelsen opmærksom herpå.

Hos Færch & Co. er alle medarbejdere ansvarlige for et sundt og trygt arbejdsmiljø. Det gælder ikke blot det sikkerhedsmæssige aspekt, for et sundt arbejdsmiljø handler også om at sørge for de bedst mulige rammer for at sikre glade og tilfredse medarbejdere. Dette er en vigtig opgave, som ligeledes har vores konstante opmærksomhed.

Færch & Co. udfører løbende arbejdspladsvurderinger (APV) for at sikre et godt arbejdsmiljø.