Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Om- og tilbygning

Om- og tilbygning

Hos Færch & Co. har vi udført mange opgaver inden for om- og tilbygninger, og vores erfarne medarbejdere har gennem årene lavet en lang række individuelle løsninger til privatkunder, der har ønsket flere kvadratmeter til boligen eller en bedre udnyttelse af de eksisterende.

Der er mange hensyn at tage og mange overvejelser at gøre, når boligen skal udvides med en tilbygning eller bygges om – til- eller ombygningen skal passe til både omgivelser, behov, brug og selvfølgelig også budget.

Fra idé til færdigt byggeri

Færch & Co. tilbyder at stå for hele processen af din om- eller tilbygning – lige fra rådgivning og tegning af de nye rum til byggeriet udførelse og det færdige byggeri.

Vi hjælper jer i den indledende fase med at få jeres behov og ideer ned på papir, og vores byggeledere er eksperter til at lave individuelt tilpassede løsninger, så jeres om- eller tilbygning passer til de ønsker og behov, I måtte have i forhold til udseende, brug og budget. Og så byggeriet og materialevalget passer til den eksisterende bygning og omgivelserne.

Uforpligtende indledende møde

Efter det indledende møde giver vi et prisoverslag på byggeriet, og vælger I herefter at gå videre med Færch & Co. som entreprenør på jeres om- eller tilbygning, beregner vi en fast pris for projektet, hvorefter der indgås kontrakt, og vi sørger for indhentning af byggetilladelse, så byggeriet kan igangsættes snarest muligt herefter.

Med Færch &Co. som entreprenør på din om- eller tilbygning varetager vi langt størstedelen af arbejdet lige fra jord- og betonarbejde, evt. kloakarbejde til tømrer- og murerdelen. Herudover benytter vi os af faste underleverandører, som vi er vant til at arbejde sammen med, og hvis faglige dygtighed vi kan stå 100 pct. inde for.

Kontakt os for at aftale et møde omkring jeres byggeprojekt eller for yderligere information om, hvordan vi kan hjælpe jer i forbindelse med om- eller tilbygning.