Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Nybyggeri

Nybyggeri

At bygge sit drømmehus kræver store forberedelser og mange overvejelser. Med Færch & Co. som entreprenør på dit nybyggeri kan du overlade det store koordineringsarbejde til os – og spare dig selv for både tid og bekymringer, når byggeplanerne skal realiseres.

Med Færch & Co. som din samarbejdspartner er du sikret en erfaren og professionel entreprenør og samarbejdspartner, som sørger for, at byggeprocessen forløber planmæssigt, at arbejdet udføres i henhold til gældende myndighedskrav og er af en fagligt høj standard.

Vælger du os som din totalentreprenør, når du skal bygge dit drømmehus, varetager vi alt lige fra byggemodning af jorden til det færdige hus står klar til indflytning. Vores egne dygtige medarbejdere varetager jord-, beton- og kloakarbejdet samt tømrer- og murerdelen af byggeriet, og til de øvrige opgaver trækker vi på vores faste netværk af professionelle samarbejdspartnere, der alle arbejder efter samme kompromisløse kvalitetsstandard, som vi selv gør.

Indledende uforpligtende møde

Vi tilbyder selvfølgelig at holde et indledende og 100 pct. uforpligtende møde, hvor vi tager en snak om jeres ønsker, ideer og behov i forhold til jeres husprojekt. På mødet deltager en af vores erfarne byggeledere, som også vil være den byggeleder, der vil varetage jeres nybyggeri, hvis I vælger at indgå samarbejde med Færch & Co. som jeres entreprenør på byggeriet.

På mødet ser vi evt. på jeres allerede færdige tegninger af byggeriet, og vi drøfter såvel tidshorisont for byggeriet som budget. Vores erfarne byggeleder vil komme med input og forslag til løsninger og tilpasse tegningerne og projektet, så det passer til både jeres ønsker og økonomi.

Byggeproces

Færch & Co. sørger for indhentning af byggetilladelse, når vi har indgået aftale om samarbejde og underskrevet kontrakt. Herefter igangsættes byggeprocessen, så snart det er muligt.

Gennem vores mangeårige erfaring med entrepriseopgaver på nybyggeri for private, og vi ved, hvor afgørende det er med en fra starten grundigt udført byggeplan. Derfor vægter vi planlægningsprocessen højt, og vi står for koordineringen med alle håndværkere, så alt arbejde udføres planmæssigt og i korrekt rækkefølge. Og så vi kan give jer som bygherre en realistisk tidsplan for byggeriet.

Det betyder også, at du med Færch & Co. som din entreprenør får samme kontaktperson fra start til slut, og at vi varetager kontakten til og koordineringen med håndværkerne – selvfølgelig i tæt samarbejde med dig.

Byggeri fra start til slut

Vælger du Færch & Co. som entreprenør på dit nybyggeri, indgår du et samarbejde, som er baseret på gensidig respekt og tillid, og hvor du som kunde kan være helt tryg ved at overlade det overordnede byggeansvar til den erfarne byggeleder, som bliver din faste kontaktperson.

Undervejs i processen vil du løbende være i dialog med byggelederen omkring processens forløb, status og spørgsmål, der måtte opstå undervejs, så vi hele tiden kan justere og tilpasse byggeprocessen.

Typisk vil forløbet ved nybyggeri forløbe således:

1. Første møde
Kunde/bygherre medbringer ideer til byggeriet og/eller evt. færdige tegninger eller skitse af projektet. Vores konsulent/byggeleder kommer med faglige input og forslag, så vi sammen kan finde frem til en løsning, der stemmer overens med jeres ønsker og budget.
2. Prisoverslag
Når vi har fundet frem til en løsning, der passer til jer, udarbejder vi et prisoverslag, så I kan danne jer et overblik over økonomien for byggeprojektet.
3. Endelig pris og tidsplan
Efter eventuelle tilretninger af tegninger og materialevalg beregner vi en endelig pris for hele projektet og udarbejder på dette grundlag entreprisekontrakt samt tids- og betalingsplan.
4. Kontraktindgåelse
Entreprisekontrakten med specifikation, tidsplaner og økonomi underskrives.
5. Byggeproces igangsættes
Vi indhenter de krævede byggetilladelser, og byggeriet igangsættes herefter, så snart det er muligt. Og vi sørger selvfølgelig for at overholde det aftalte budget og den aftalte tidsplan.
6. Aflevering
Inden aflevering gennemgår vi byggeriet sammen med kunden, så vi er sikre på, at arbejdet er udført til fuld tilfredsstillelse. Skulle det ske, at der opdages fejl eller mangler, aftaler vi plan for udbedring for disse, således at dette sker enten før eller efter indflytning i huset.