Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Hovedentreprise

Hovedentreprise

Hovedentreprisen er velegnet ved store og mellemstore byggeprojekter, som involverer en række forskellige håndværkere og derfor kræver en del koordinering og en grundig planlægning af byggeprocessen. Det er ligesom totalentreprisen ofte i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygning eller ved større renoveringer.

Med Færch & Co. som hovedentreprenør på dit byggeprojekt står vi for byggeledelsen og udførelsen af arbejdet, mens du selv eller din byggerådgiver leverer projektets færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale og sørger for indhentning af eventuelle myndighedstilladelser. Derimod står vi for kontraktindgåelse med underleverandører, økonomistyring samt koordinering af arbejdsprocessen og de involverede håndværkere. Og vi sørger selvfølgelig for, at byggeriet overholder tidsplanen og lever op til gældende lovkrav og vores høje kvalitetsstandard.

Som bygherre på en hovedentreprise har du selv – eventuelt med hjælp fra en professionel rådgiver – ansvaret for tilsynet med arbejdets udførelse. Ligesom ved totalentreprisen har hovedentrepriseformen den fordel, at du som bygherre kun har et enkelt kontaktled undervejs i forbindelse med byggeprojektet, ligesom du kun afregner med hovedentreprenøren.