Loading...
Aalborg 9818 6220 Aarhus 8692 7699 Odense 7262 6600
Totalentreprise

Totalentreprise

Med Færch & Co. som totalentreprenør varetager vi hele projektet lige fra udfærdigelse af tegninger til færdigt byggeri. Totalentreprisen benyttes typisk ved større projekter, hvor der indgår mange forskellige håndværkere, eksempelvis ved nybyggeri, om- og tilbygning eller i forbindelse med en større renovering.

Som totalentreprenør har vi ansvaret for projektering, koordinering og udførelsen af den samlede byggeopgave.

Med udgangspunkt i dine ønsker, behov og budget udarbejder vi først skitseforslag og sidenhen færdige tegninger og beskrivelser til byggeriet. Inden indgåelse af entreprisekontrakten får du en fast pris og tidsplan for projektet.

Som totalentreprenør på dit byggeprojekt står vi for indhentning af de krævede byggetilladelser og varetager koordineringen af hele byggeprocessen og af alle håndværkere og leverancer undervejs, så tidsplanen overholdes, og alle opgaver udføres i korrekt rækkefølge, tilfredsstillende kvalitet og uden forsinkelser.

Med Færch & Co. som totalentreprenør er du således sikret en professionel byggestyring, hvor planlægningen af projektet er baseret på mange års erfaring med byggeledelse og på et indgående kendskab til alle faser af et byggeprojekt.

Den overskyggende fordel ved totalentreprisen er for dig som bygherre, at der kun skal indgåes kontrakt med et enkelt firma, som siden forestår al koordinering og kontakt til underleverandører og bærer ansvaret for, at arbejdet udføres tilfredsstillende og i henhold til den indgåede kontrakt. Og så skal du samtidig kun skal afregne med et enkelt firma.